Hur skapas vår världsbild?

The Propaganda Multiplier” https://www.globalresearch.ca/propaganda-multiplier-global-news-agencies-western-media-geopolitics/5670371 har intressant förklaring om hur det sker. De viktigaste informationskällorna är nyhetsartiklar från stora nyhetsbyråer baserade i New York, London och Paris. Otaliga medier har inga egna utländska korrespondenter, andra har endast ett fåtal egna, så de förlitar sig helt och ofta på samma ursprungliga källor från globala medier vid geopolitiska konflikter. Dessutom använder regeringar, militär- och underrättelsetjänster dessa globala medier för utländska nyheter. En stor andel av samhället har ingen aning om detta förhållande, och hur det styr vår uppfattning, eller vilka möjlighet det ger att sprida partisk information.

Detta innebär ju att dominerande media sprider en version och därmed utelämnar fakta som talar emot denna i geopolitiska internationella frågor. En fallstudie om Syrien-kriget 2015 visar att 70 – 80% av artiklar från nyhetsbyråer och redaktionella rapporter baserades på byråmaterial.

0% ansågs vara propaganda från US/Nato medan däremot 85% identifierades som propaganda från den ryska sidan. Men än så länge hittar man allsidig information från flera alternativa källor på internet.

Jag översatt delar av ovan nämnda artikel till svenska HÄR https://geo.hassenorelius.se/desinformation/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *