USA efter Andra Världskriget

USA HAR DÖDAT MER ÄN 20 MILJONER I 37 NATIONER SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET

James A Lucas, Global Research, November 15, 2018

LÄNK

På Global Research skriver James A Lucas i en noggrant dokumenterad artikeln om tiden efter Andra Världskriget och USA, Han visar ett det är mer än 20 miljoner liv som förlorats i 37 länder som en följd av kontinuerlig amerikanskt ledda krig, militära kupper och hemliga underrättelsetjänsters aktiviteter. I ett historiskt perspektiv kan man se att 15 miljoner dödades under Första Världskriget (1914-1918). Under Andra Världskriget (1939- 1945) beräknas 60 miljoner både civila och militärer ha dödats. Därav beräknas att Sovjetunionen förlorat 26 miljoner liv och Kina 20 miljoner. Dessa två, som var allierade med USA, ses nu som Amerikas fiender som hotar västvärlden. Tyskland och Österrike förlorade ung 8 miljoner, Japan mer än 2,5 miljoner samt Förenta staterna och Storbritannien förlorade mer än 400 000 liv. Hur många September 11 har USA orsakat i andra länder sedan Andra Världskriget? Svaret är möjligen 10 000.

Orsakerna till krig är komplexa. I vissa fall kan andra länder än USA ha varit ansvariga för fler av dödsfallen. Men om vår nations medverkan tycktes ha varit en nödvändig orsak till krig eller konflikt ansågs det vara ansvarigt för dödsfallen i den. Med andra ord skulle de förmodligen inte ha ägt rum om USA inte hade använt sin kraftfulla hand. Förenta staternas militära och ekonomiska makt var avgörande. Denna studie visar att amerikanska militärstyrkorna var direkt ansvariga för ca 10 – 15 miljoner dödsfall under Koreakriget och Vietnamkriget och de två Irak-krigen. Koreakriget innehåller också kinesiska dödsfall, medan Vietnamkriget även omfattar dödsfall i Kambodja och Laos. USA är också ansvarigt för proxykrig i Afghanistan Angola, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor, Guatemala, Indonesien, Pakistan och Sudan. Nästan alla delar av världen har varit målet för amerikansk intervention.

Den övergripande slutsatsen är att USA troligen har varit ansvarig sedan andra världskriget för dödsfallet mellan 20 och 30 miljoner människor i krig och konflikter spridda över hela världen. För offrens familjer och vänner gör det ingen skillnad om orsakerna var amerikanska militära handlingar,proxy militära styrkor, tillhandahållande av amerikanska militärmedel eller rådgivare eller andra sätt, såsom ekonomiska påtryckningar. Det handlar om att hitta förlorade nära och kära, om att bli flykting och hur man ska överleva. Vissa myndigheter uppskattar att det finns så många som 10 sårade för varje person som dör i krig.

Kommentarer om att samla dessa antal döda.

En exakt beräkning av antalet dödsfall är inte lätt att uppnå och denna insamling av uppgifter gjordes med full förståelse av detta faktum. Dessa uppskattningar kommer sannolikt att revideras senare antingen uppåt eller nedåt av läsaren och författaren, Men utan tvekan kommer totalvärdet att förbli i miljoner. Ex på svårigheter. Uttalanden om att tre miljoner kambodjaner hade dödats under Khmer Rouge, men senare har siffran en miljon nämnts. Antal döda i Irak på grund av sanktioner efter första irakiska kriget i USA var över en miljon, men senare baserat på färskare studie, har en lägre uppskattning på ca en halv miljon framträtt. Ofta avslöjas information om krig endast mycket senare när någon bestämmer sig för att tala ut, när mer hemlig information avslöjas och olika rapporter. Att säga att det är svårt att få exakta siffror är inte att säga att vi inte borde försöka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *