Israel och lönmord

Democracy Now har den 21 november 2018 intervjuat  Ronen Bergman ,undersökande israelisk journalist. Hans föräldrar överlevde Förintelsen. Han har publicerat fyra böcker på hebreiska. Ronen Bergman

Hans nya bok ”Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations” utgör en fantastisk utredning om att Israels lönnmord dödat fler människor än något annat land i västvärlden sedan andra världskriget.

Han förklarar i boken att Israel är en liberal demokrati i Mellanöstern (Västra Asien) . Men att Israel också står inför stora hot och lever under trauma från förintelsen. Han tror att de judar som bodde i Palestina eller de som kom från förintelsen och etablerade Israel som stat hade med sig tre huvudsakliga lektioner från Förintelsen: För det första att det alltid kommer att vara någon som vill döda dem, för det andra att de inte kunde få någon hjälp från icke-judar samt för det tredje att de behövde Israel som fristad, och vikten att skydda den med alla medel möjliga.

Om du varje decennium tänker att viktiga fiender vill eliminera dig eller kräver din förstörelse och dessutom vidtar fysiska aktioner för att genomföra det. Då kan du dra endast en slutsats. Döda först och ta ingen hänsyn till internationella normer. Du bygger två olika regler, en offentlig och en annan i hemlighet för militär och underrättelsetjänst.

Vad är målen? De är att förhindra nästa krig, ett försök att bekämpa hot mot landet för att undvika ett allomfattande krig. Israel kan inte stå emot sådana krig för alltid.

En demokrati som håller sig med två uppsättningar lagar, en för öppet bruk och en annan hemlig för underrättelsetjänsten har problem. Men det var den enda möjligheten.

Efter 11 september öppnade premiärminister Sharon hemligt underrättelsematerial för USA om sina insatser för att mörda fiender. Han menade att det var betydelsefullt för USA i sitt globala krig mot terrorism. Mycket som gjordes av USA under åren bygger på israeliska erfarenheter, know-how och teknik.

Han menar att USA, samtidigt som de antar denna taktik, också måste inse det moraliska priset som Israel betalt. Metoderna är effektiva men det är en mycket farlig strategi och ett politiskt misstag. När du menar att våld kan lösa allt behöver du inte använda statsmannakonst och diplomatik för att föra verkliga samtal med din fiende om problemen.

Ronen Bergman:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *