20 års krig

Neocons Have Been Destroying Sovereign Nations for 20 Years. Yugoslavia, Libya, Syria. An excellent article from one of our favorite Russia authors pointing out similar patterns in the destruction of Yugoslavia, Libya and Syria.

By Neil Clark, Global Research, Augusti 08, 2017
Russia Insider, 17 july 2017

Sammanfattning av artikeln

Neokonservativa har i 20 år förstört självständiga stater, Jugoslavien, Libyen, Syrien och man ser ett likartat mönster för dessa stater m fl. De är/var multi-etniska sekulära stater med rika naturresurser. Socialistisk politisk inriktning. Stora sociala framsteg inom många områden inklusive kvinnlig emancipation. De förde en självständig utrikespolitik i förhållande till USA och Nato. De hade också bra förbindelser med Ryssland. Alla länder blev mål för regimförändring från USA och dess allierade. Man kan urskilja sju steg i denna våldsstrategi.

(1) Det börjar med ekonomiska sanktioner för att försvaga ekonomin och skapa oro. (2) Andra fasen är att använda oppositionella grupper. I Libyen var det flera islamska terroristgrupper som skötte marktjänsten. NATO blev Al-Qaidas flygvapen. (3) Steg tre innebär demonisering av målländernas politiska ledare. (4) Man för ett propagandakrig och använder grindvakter som ska svärta ner de som vågade hävda en annan åsikt än den officiella. (5) Vid steg fem var det dags för militära anfall. USA arbetade dessutom hårt för att förhindra förhandlingslösningar. I Libyen använde man mänskliga rättigheter som vapen. (6) När bombanfallen inletts förhindras alla försök till fredliga lösningar. (7) När regimförändring uppnåtts lämnar man kaos efter sig. USA och Väst har fått kontroll över de strategiska naturresurserna.

Det handlar inte bara om dessa tre stater i Afghanistan och Irak råder sedan många år kaos och massdödande.

Översättning av artikeln

Jugoslavien, Libyen, Syrien.

Rika naturliga resurser, socialistisk inriktning på politiken, sekulär stat. Hög grad av välfärd med utbildning och sociala tjänster. Självständig utrikespolitik från USA och Nato, vänlig inställning till och bra kommersiella förbindelser med Ryssland. Stöd till palestinsk, afrikansk och arabisk enighet. Alla länder blev mål för regimförändring från USA och dess allierade.

1 Sanktioner.

Det första steget var ekonomiska sanktioner för att försvaga ekonomin och skapa oro. Jugoslavien 1992 till 95 och sedan 1998. De utsattes för de hårdaste sanktioner någonsin i Europa. Libyen 1980-talet till 2008 och Syrien sedan 2004.

2 Använda oppositionella grupper för att få en regimväxling.

I Jugoslavien använde USA Kosovo Befrielsearmé. I Libyen var det flera islamska terroristgrupper som skötte marktjänsten. NATO blev Al-Qaidas flygvapen. I Syrien fick islamistiska rebeller, kallade ”moderata rebeller” vapen som de skickade vidare till grupper som ISIS. I själva verket har det framkommit att Väst-länderna välkomnade ett möjligt etablerande av islamistfäste i östra Syrien för att isolera Syriens regering.`Strategin innebar terroristattacker och mördandet av statliga tjänstemän och soldater för att regimen skulle gå till motattack och vars ledare sedan kunde beskyllas för att mörda sin egen befolkning. Beträffande Jugoslavien var det fråga om andra etniska grupper, Sedan under förevändning om humanitära insatser var det fritt fram för militära attacker.

3 Demonisera ledarskapet i de utsedda länderna.

Milosevics blev diktator trots att han demokratiskt ledde ett land med över 20 politiska partier. Libyens Kdaffi betecknades som en helgalen diktator som skulle massakrera sitt folk trots att han lett landet till det mest välmående i Afrika sedan 1960talet. Assad, som tagit över en enpartistat utsågs till enväldig despot. Att han infört en konstitution som upphävde Baath-partiets politiska monopol negligerades. Han beskylldes ensam för allt dödandet i landet.

4 Grindvakter

Användandet av grindvakter som skulle hävda de officiella åsikterna och svärta ner de som vågade försvara de utsatta länderna- Många med politiskt vänsterradikala stämde in och förstärkte svartmålningen

5 Militära attacker från USA och dess allierade.

I detta stadium arbetade USA hårt för att förhindra någon som helst fredlig lösning. I Libyen användes mänskliga rättigheter för att hindra ”den galna hunden” Kadaffi att massakrera befolkningen i Bengazi, vilket fem år sedan av UK konstaterades att det inte fanns några fakta som talade för detta. I Syrien gällde det regimens påstådda kemiska attacker och utan några som helst bevis för detta attackerar USA. Nu säger man att några kemiska attacker oberoende av varifrån de kommer innebär anfall från USA och dess allierade. Dvs gamla kolonialmakter.

6 Bombanfall

Sedan bombanfallen börjat saboteras alla försök till framförhandlad fredlig lösning. Ett sätt är att få de misshagliga ledarna ställda inför Internationella domstolen i Haag. Kadaffi, Milosevic. År 2011 bombades Libyen som då hade Afrikas högsta HDI-placering tillbaka till stenåldern.

7 Regimförändring

När uppgiften är fullföljd har regimförändring skett och fått till konsekvens en helt uppbruten regim eller en ”failed state” och alla strategiska resurser kommit under USA och Västerländsk kontroll. Libyen är nu en laglös stat med flera stridande grupper och islamistiska rebeller. I Syrien har 40 års utveckling förstörts. Landet har fallit från HDI plats 113 till 174. Fattigdom och barndödlighet har ökat, utbildning tillgång till hälsovård minskat och detta trots att Syrien ännu ej är i stadium sju.

Men kaoset gäller förstås inte bara i dessa tre länder. Afghanistan har varit i kaos sedan USA och dess allierade invaderade 2001 för att avsätta en talibanregering, som i sin tur växt till från den rebellrörelse som USA stödde. Irak förstördes genom sanktioner och sedan invaderades under förevändning att Saddam Hussein ännu innehade massförstörelsevapen.

USA har sedan Sovjetunionen upphörde en efter en angripet flera resursrika strategiskt betydelsefulla länder. Det är inte så att dessa länder var perfekta och det inte förekom politiska repressalier men att det pågår ett ständigt krig är uppenbart.

Aggressionen mot Jugoslavien, Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak och nu hoten mot Nordkorea, Ryssland och Venezuela är alla delar i samma krig. (HN notering gäller väl också Iran och Kina). Alla som inte låst in sig i en garderob eller lever på detta, kan ju se var problemet verkligen ligger.

Artikelförfattaren menar att allt som hänt är för chockerande för att erkännas av västmakterna ”Main Stream Media”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *