Kina blomstrar USA backar

https://tankarnastradgardvaxjo.se/debatt/varfor-blomstrar-kina-men-inte-usa.html

Hur kommer det sig att Kina blomstrar och att USA nått slutet på den 75-åriga tillväxten efter 1945 ?

Jag följer den geopolitiska utvecklingen med intresse från ett kritiskt perspekt på USA : och Västs strategi. Jag ser att det finns olika narrativ om stormakternas strategier. Jag har en blogg om detta « geo-hassenorelius.se ».

På « tankarnastradgardvaxjo » har jag funnit artikel med ovanstående rubrik av Michael Husdon den 5 januari 2021. Jag gör en kort sammanfattning av hans inledning.

Det är en felaktig föreställning att USA avindustrialiseras på grund av konkurrens från Kina, detta eftersom de inte längre producerar som förr. USA kan inte längre återindustrialiseras och återfå sina exportmarknader. Detta beror i stor utsträckning på att kostnaden för arbetskraft ligger högt över den i många andra länder. Löntagaren får bara kvar ca en tredjedel för att köpa de varor och tjänster hen producerar. De måste nu från sin lön betala privat utbildning, hyra, sjukvård, pensioner, social trygghet och för den allmänna sjukförsäkringen (Medicare). Till detta kommer studieskulder och bankskulder. Inkomstskatt och moms tar ca 10 %.

USA rör sig bort från industriell kapitalism till finanskapitalism. Rikedom skapas inte längre genom industrialisering. Den skapas finansiellt, främst genom realisationsvinster,stigande priser på fastigheter eller på aktier och obligationer.

KINA

Kina har en offentlig fond för grundläggande infrastruktur. Regeringen bär de flesta kostnaderna. Arbetsgivarna behöver inte betala arbetarna tillräckligt för dessa ska kunna betala sina studieskulder, hyra, spara för en pensionsfond etc.

Den kinesiska ekonomin betalar inte en bankklass. Banksystemet hålls i regeringens händer och kinesiska banker lånar inte ut av samma skäl som amerikanska banker. Kina skapar pengar för att finansiera faktiska produktionsmedel, för att bygga fabriker, för att främja forskning och utveckling, bygga transportanläggningar och för att bygga infrastruktur.

Så nu har Kina en fungerande realekonomi, som ökar sin produktion, blir hela världens verkstad. Kina vinner välstånd genom att producera den. Verklig realekonomi inte i de finansiella omkostnaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *