Globalisering

Hansa27 juli, 2016Geopolitik

Globaliseringen har medfört geopolitiska förskjutningar. Väst har fått konkurrens om råvaror och och inflytande från Kina, Indien och andra. I Afrika visar det sig genom att kineserna och deras produkter finns överallt. Även Sydkoreanska, Malaysiska och Indonesiska företag har etablerat sig. De asiatiska länderna kan snart bli Afrikas dominerande handelspartners. Kineserna ha gått direkt till de råvaruproducerande länderna och hoppas över råvarubörserna.

Om det blir kamp om världens allt knappare resurser kan USA välja att falla tillbaka på sin militära övermakt. Och då kommer vi i ett farligt läge vilket ju också berör Sverige. Den kraftiga amerikanska uppladdningen (med svensk hjälp) i Östeuropa och nu i Svarta havet bådar inte gott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *